การใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอก

การใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอก

VPN

VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว การใช้เครือข่ายสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น ADSL (CS-Loxinfo ,TOT , True ,3BB) รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ ( DTAC, AIS, True Move) ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ ทำงานโดยใช้โครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ การใช้งาน VPN เมื่อทำการเชื่อมต่อระบบ VPN ระบบจะทำให้เครือข่ายสาธารณะนั้น ๆ ทำตัวเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กร ทำตัวเสมือนเป็นเครือข่ายอินเทอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบบสารสนเทศที่สงวนให้ได้เฉพาะเครือข่ายขององค์กร อาทิเช่น ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ให้สิทธิ์การใช้งานเฉพาะกลุ่มสมาชิกองค์กรทางการศึกษา บริการ VPN เป็นบริการ สำหรับอาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับการเข้าดูเอกสารฉบับเต็มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล ที่ต้องการใช้บริการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้หมายเลข IP Address ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยฯ

การใช้ VPN ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สามารถทำได้โดย การติดตั้งโปรแกรม VPN Client ลงในเครื่องที่ใช้งาน ชื่อว่า โปรแกรม GlobalProtect (ขึ้นอยู่กับลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ tablet / smart phone) โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามรายละเอียดการใช้งานและดาวน์โหลดโปรแกรมและอ่านคู่มือการใช้งาน เพื่อนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ จากนั้นเมื่อผู้ใช้บริการต้องการจะเข้าสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัย จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเมื่อใดขอให้เรียกใช้โปรแกรม VPN Client นี้ก่อนการเข้าใช้ browser ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเรียกอ่านบทความหรือเอกสาร ได้ตามต้องการ


คู่มือการใช้งาน