ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

อาคารสมเด็จพระนางเจ้า (อาคาร 11) ชั้น 2-4
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 5233, 5240, 5244
เวลาเปิดบริการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)

สำนักวิทยบริการ (อาคาร 6)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 5305
- งานจัดซื้อหนังสือ 0 2244 5319
- ยืม-คืนหนังสือ 0 2244 5325
- บรรณารักษ์ 0 2244 5321
- ห้องผลงานวิชาการ 0 2244 5291
เวลาเปิดบริการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น

หน่วยงานภายใน

 • ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ Tel : 02 244 5301-3, 5306, 5308
 • ฝ่ายห้องสมุด Tel : 02 244 5321, 5305
 • ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) Tel : 02 244 5226, 5220
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ Tel : 02 244 5240, 5233
 • ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) Tel : 02 244 5244, 5225

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การเดินทางมายังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 12, ปอ.12 – ห้วยขวาง - ปากคลองตลาด
 • สาย 18, ปอ.18 – อู่ท่าอิฐ - อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • สาย 28, ปอ.28 – รัชโยธิน - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)
 • สาย 56, ปอ.56 – สะพานกรุงธน(วงกลม) - บางลำพู
 • สาย ปอ.515 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ศาลายา
 • สาย ปอ.542 ตลิ่งชัน – วงเวียนใหญ่-อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • สาย ปอ.539 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อ้อมน้อย
 • สาย 108 – แยกรัชโยธิน - ท่าพระ