ห้องสมุดศูนย์การศึกษา

ห้องสมุดศูนย์การศึกษา

img alt
ห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์
204/3 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น.
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
img alt
ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
145 / 9 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
img alt
ห้องสมุดศูนย์ลำปาง
140 ถนนสุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
img alt
ห้องสมุดศูนย์นครนายก
4-490 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
img alt
ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ต. โคกโคเฒ่า อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
img alt
ห้องสมุดศูนย์หัวหิน
66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
img alt
ห้องสมุดศูนย์ตรัง
111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt