บริการไอที


บริการไอที

บริการเครือข่ายไร้สาย

บริการ Internet แบบไร้สายให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปัจจุบันให้บริการ Wireless LAN ที่ชื่อ Dusit-Secure

บริการ VPN

บริการเครือข่ายเสมือนเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายเฉพาะ (ภายในมหาวิทยาลัย) ผ่านทางเครือข่ายสาธารณะเพื่อเข้ามาใช้ทรัพยากร หรือระบบสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัย

การประชุมออนไลน์

สามารถประยุคต์ใช้เป็น การสอนออนไลน์ โดยรองรับการทำงานทั้งแบบ การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ / ผ่านเว็บไซต์ และ มือถือ สามารถนำเสนอเอกสารต่างๆ Microsoft office ( Word,Excel,Power point) ซึ่งระบบยังสามารถ record การประชุมไว้เป็น video ไฟล์ได้อีกด้วย

บริการปฎิทินนัดหมาย

บริการปฎิทินนัดหมาย / บริการจองห้องประชุม /จองห้อง LAB ซึ่งเป็นบริการเสริมของ Office365 เพียงเข้าใช้งานด้วย email ของมหาวิทยาลัย

บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยระบบสารสนเทศ

บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยระบบสารสนเทศ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระบบจะทำการเชื่อมโยงรหัสผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มี รหัสผ่าน (Password)ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดจำรหัสผ่าน

Cloud Computing

บริการในรูปแบบ Infastucture as a Service (IaaS) ที่ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้ตามความต้องการ จาก Service Catalog

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

หรือชื่อเดิมเรียกว่า Microsoft Imagine / DreamSpark ผู้ใช้ Microsoft Imagine เดิมทั้งจะหมดจะได้รับการย้ายไปใช้งาน Azure Dev Tools for Teaching โดยอัตโนมัติ ซึ่งก็ยังให้บริการในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์เพื่อการศึกษาฟรี

บริการอีเมลมหาวิทยาลัย (Office365)

บริการอีเมลรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมกับ ที่ให้บริการระบบเมล รวมถึงมีบริการ Microsoft office แบบออนไลน์ ยังมีบริการอื่นๆ ที่เป็นบริการเสริมอีกมากมาย

การยืนยันตัวตน ด้วย Microsoft Authenticator

การยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัยใน Multi-Factor Authenticator (MFA) ด้วย Microsoft Authenticator เพื่อใช้การรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าแข็งแรงกว่าการใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว

บริการเว็บโฮสติ้ง

บริการพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้โดเมนเนม dusit.ac.th

Microsoft Office Online

โปรแกรมสำนักงานปัจจุบันที่นิยมใช้กันคือกลุ่ม Microsoft Office ซึ่งประกอบไปด้วย Microsoft Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น หากเป็นบุคลากร / นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิ์ใช้งานได้ฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ ภายใต้บริการของ Office 365 เพียงมีอีเมล์มหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิ์ในการติดตั้ง Microsoft Office Online รุ่นใหม่ล่าสุด

One Drive

เป็นบริการของ Microsoft ที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรีสำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

บริการ Eduroam

eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่ง (Roaming) เพื่อการศึกษา และวิจัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเมื่อต้องไปปฏิบัติงานต่างสถาบันการศึกษา

Foxit PDF Editor for Education

โปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากร เพื่อใช้สำหรับการอ่านและแก้ไขเนื้อหาเอกสารไฟล์ PDF

แบบฟอร์ม ขอใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย