คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Guide To Using Reference Databases)

คู่มือแนะนำการใช้งานเบื้องต้น สำหรับ Reference Databases สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการสืบค้นข้อมูล และการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง

Database Manual Brochure
ACM Digital Library
ACS Journals
Emerald Management eJournals
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
IGLibrary (iG Publishing)
SpringerLink-Journal
Academic Search Ultimate
SDU Discovery Service
CU-eLibrary
SCOPUS