บริการห้องประชุม

บริการห้องประชุม

1.ห้องประชุม The Library Cafe

ห้องประชุมขนาดใหญ่ จำนวนที่นั่ง 40 คน

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ :
  • Smart TV ขนาด 65 นิ้ว
  • ไมโครโฟน
  • อุปกรณ์สำหรับประชุมออนไลน์

2.ห้องประชุม Mini The Library Cafe

ห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวนที่นั่ง 8 คน

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ :
  • คอมพิวเตอร์ PC

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

  • บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับห้องประชุมและห้องสัมมนา โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้
  • อาหารว่าง ราคา 40 บาท ได้แก่ ชา/กาแฟ/ไมโล + ขนม 1 ชิ้น
  • อาหารว่าง ราคา 50 บาท ได้แก่ ชา/กาแฟ/ไมโล + ขนม 2 ชิ้น

( การชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดภายในวันจัดงาน)
หมายเหตุ : เครื่องดื่มของ The Library Cafe สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่หน้างาน

โทรหาเรา

ติดต่อขอรับบริการห้องประชุมและบริการอาหารว่างได้ที่
สำนักงานอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร OWL ชั้น 2
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.30น. - 16.30น.
โทร: 0-2244-5308, 0-2244-5301, 0-2244-5242