dscf0948
dscf0910
dscf0931
dscf0936
dscf8083
dscf8085
dscf8111
dscf8115
dscf8128
dscf8136
dscf8146
dscf8157
dscf8170
img_0338
11070841_944210752277532_5376276121864803274_o
13650641_10210324167167053_521448142_n
13664377_10210324168127077_2084500283_n
13664506_10210324165447010_640658027_n
13866734_10210324167487061_2115953585_n
13866848_10210324163366958_1964365259_n

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ของบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ และบุคลากรระหว่างวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ โดยได้กำหนดประเด็นความรู้ 2 เรื่องดังนี้
1. ทักษะการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online) ที่ถูกต้อง
2. การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย เบื้องต้น

KM WIFI

KM Database Online