เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ่ายทอดสดโครงการ Happy Science Happy University กรณีศึกษา: Storytelling: ความสุขจากสิ่งที่ชอบ ได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร กิจกรรมจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aritdusit&set=a.841527257779371