เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจิบกาแฟ… นัดพิเศษ “สื่อสารอย่างไร…ให้งานเดิน” โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักสื่อสารมืออาชีพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ และ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเกียรติ โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และระบบออนไลน์ผ่าน Zoom
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aritdusit&set=a.836836348248462