วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 207(50) กับ “บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ” ในหัวข้อ “ทำ Inforgraphics อย่างใร ? ให้ถูกใจคนติดตาม” โดย นางสาวกุลจิรา แก้วสุจริต เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงาน e-learning ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น 89 คน ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (ขอบคุณภาพและข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด.)
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.797664168832347&type=3