รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2566 โดยมีผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ได้แก่ กำหนดการงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาพรวมการดำเนินงาน การจัดทำหนังสือ/เอกสารที่ระลึกงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา SuanDusitness : การเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงานสู่แรงบันดาลใจ สะท้อนผ่านนิทรรศการสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน SDU Community Engagemnent Expo 2023 งานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom (ขอบคุณภาพและข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด.)

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.797658472166250&type=3