คอลัมน์ มองผ่าน'ข้อมูล': เมื่อ 'ความรู้ อยู่ใน 'อากาศ'

โดย: รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ