มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน

8-9 ธันวาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

พบกับกิจกรรม อาทิ
นิทรรศการ SuanDusitness

การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

SDU Community Engagememt Expo 2023
การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์
หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ "เมืองเกษตรปลอดภัย"
พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น
ชมนิทรรศการ ชิมอาหาร และช้อปผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 5555
สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
โทร.0 3596 9620
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2244 5041-2
กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 2244 5190-2

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ