เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 คุณจำนรรจา พลอยมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณประดับศรี เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก เพื่อจัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่ และเตรียมความพร้อมของห้องสมุดในการจัดการเรียนรู้สำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการห้องสมุด ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ โดยมีบุคลากรห้องสมุดศูนย์การศึกษานครนายก ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: ARIT)

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aritdusit&set=a.700706635194768