เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ หัวข้อ สวย หล่อ ดูดี ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์ และ ผศ.ดร.วรพจน์ หริตกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร โดยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม รายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ขอบคุณภาพและข่าว จาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด.)

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ