เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสถิตย์ เชิดฉันท์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และคณะดำเนินการสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการถ่ายทอดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (ข่าว/ภาพ:รสสุคนธ์)

 

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ