เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.09 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ในโอกาสครบรอบ 89 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ขอบคุณภาพและข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ