สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้บริการ IT ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11306 และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201

โดยมีตัวแทนจากบริษัทไมโครซอฟท์ คุณเสริมพงษ์ แสงมณี และคุณอรรณพ ช่วยโต เป็นวิทยากร มีหัวข้อการอบรมดังนี้

1.บริการต่างๆ ในระบบ Office 365 ระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย

2. บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching การดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft แบบถูกลิขสิทธิ์

3. Microsoft Imagine Academy บริการ e-Learning ในกลุ่ม Microsoft

4. Microsoft Office บริการติดตั้ง Microsoft Office online แบบถูกลิขสิทธิ์ ติดตั้งผ่าน email ของมหาวิทยาลัย

โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2335896313108962&type=1&l=62c14f855d