บริการเครือข่ายไร้สาย

บริการเครือข่ายไร้สาย

บริการเครือข่ายแบบไร้สาย

WIFI เป็นบริการ Internet แบบไร้สายให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปัจจุบันให้บริการ WIFI ที่ชื่อ Dusit-Secure

ทำอย่างไรจึงจะใช้งาน Dusit-Secure

1. ทำการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Notebook ,Mobile Phone หรือ Tablet
คู่มือการตั้งค่า ดังรายการด้านล่างนี้
Windows 7
Windows 10
Mac
iPhone
Android

2. หากทำทุกขั้นตอนตามคู่มือ แล้วไม่สามารถ login เข้าใช้งานระบบ Dusit-Secure ได้ และระบบแจ้งว่า password ไม่ถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ http://chgpwd.dusit.ac.th

พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

ในมหาวิทยาลัย
ศูนย์วิทยาศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
บัณฑิตวิทยาลัย