One Drive

One Drive

OneDrive for Business

OneDrive เป็นบริการของ Microsoft ที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 1 TB สำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ SkyDrive โดย OneDrive ให้เก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารต่างๆ ซึ่งสามารถเปิดดูได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ

คู่มือการใช้งาน

OneDrive for Business ต่างจาก OneDrive อย่างไร

  • OneDrive เป็นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ปัจจุบัน ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 7 GB.(ตุลาคม 2557) ใช้ OneDrive เพื่อ บันทึกเอกสาร รูปถ่าย และไฟล์อื่นๆ ใน Cloud แชร์รายการเหล่านี้กับเพื่อน ที่ใช้กับบัญชีชื่อกลุ่ม Microsoft , live.com หรือ Outlook.com
  • OneDrive for Business เป็นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ 1 TB ซึ่งมีไว้สำหรับจุดประสงค์ด้านธุรกิจ ไลบรารี OneDrive for Business จะได้รับการจัดการโดยองค์กร ในที่นี้คือในนามมหาวิทยาลัยฯ ทำให้สามารถแชร์และทำงานร่วมกันบนเอกสารการทำงานกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ได้ ที่ใช้กับบัญชีชื่อขององค์กร ในที่นี่คือ @mail.dusit.ac.th

OneDrive for Business เป็นบริการจัดเก็บไฟล์สำหรับองค์กร โดยจัดเก็บไฟล์ไว้บน Cloud ของ Microsoft ซึ่งเป็นบริการของ Office 365 ทำให้สามารถแชร์เอกสาร และทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้ โดย ซึ่งเหมือนกับ Drop Box และ Google Drive นั่นเอง

OneDrive สามารถใช้งานได้บน Office 365 เพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างกลุ่ม หรือพนักงานภายในองค์กรได้ผ่าน SharePoint Online โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลไฟล์ต่างๆ ที่มีการเก็บไว้ใน Server ได้ทันที วิธีการทำงานของ OneDrive จะทำการซิงค์ไฟล์ที่เก็บอยู่บน Cloud กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่ OneDrive จะทำการซิงค์ข้อมูลที่เก็บอยู่บน Cloud ของ Office 365 กับ Windows Explorer