บริการอีเมลมหาวิทยาลัย (Office365)

บริการอีเมลมหาวิทยาลัย (Office365)

บริการอีเมลมหาวิทยาลัย (Office365)

เรียกใช้งานได้ที่ www.sdumail.dusit.ac.th หรือ ช่องทางตรงที่
1.นักศึกษา ที่ www.outlook.com/mail.dusit.ac.th
2.บุคลากร ที่ www.outlook.com/dusit.ac.th

office 365 คือ MS.office เวอร์ชันออนไลน์ โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้โปรแกรมบน PC ไปใช้โปรแกรมบน Cloud computing ทำให้การใช้ software สำนักงานยุคใหม่ เช่น Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Publisher, Access และ Outlook[ระบบอีเมล์ ] ที่สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้บนทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

รูปแบบอีเมล ที่กำหนดให้นักศึกษาใช้งานเป็นดังนี้

ประเภทนักศึกษา รูปแบบ email ตัวอย่าง
1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี uตามด้วยรหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th u60114442001@mail.dusit.ac.th
2.นักศึกษาระดับปริญญาโท gตามด้วยรหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th g60114442001@mail.dusit.ac.th
3.นักศึกษาระดับปริญญาเอก dตามด้วยรหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th d60114442001@mail.dusit.ac.th
4.บุคลากร ชื่อภาษากังกฤษ_นามสกุล 3 ตัวแรก@dusit.ac.th thunya_klu@dusit.ac.th
รหัสผ่าน ค่าเริ่มต้นกำหนดเป็น วันเดือนปี พ.ศ. เกิด เช่น 01082537 **หากเคยเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านตัวล่าสุดที่เคยเปลี่ยน **

คู่มือการใช้งาน