Microsoft Authenticator


Microsoft Authenticator

การยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัยใน ด้วย Microsoft Authenticator

การยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัยใน Multi-Factor Authenticator (MFA) ด้วย Microsoft Authenticator เพื่อใช้การรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าแข็งแรงกว่าการใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว

คู่มือการใช้งาน