ARIT ประชุมติดตามการปรับปรุงห้องสมุดอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มกราคม 24, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตามการปรับปรุงห้องสมุดอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงห้องสมุดอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรห้องสมุด โดยมี อาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: