แจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มิถุนายน 8, 2018

📌📌 แจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 📣📣

📌 1 มิถุนายน 61 – 14 สิงหาคม 61 (ปิดภาคเรียน)
📖 จันทร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 16.30 น.
📚 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

📌 15 สิงหาคม 61 (เปิดภาคเรียนที่ 1/2561)
📖 จันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 18.00 น.
📖 เสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 16.30 น.
📚 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

💻 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ http://www.dusit.ac.th/learning-resources

💻 อ่านหนังสือออนไลน์ : http://elibrary.dusit.ac.th/

💻 ฐานข้อมูลออนไลน์ : http://arit.dusit.ac.th/ (บริการผ่าน VPN)

💻 ค้นหา – ยืมหนังสือต่อ http://opac.dusit.ac.th/

📥 คืนหนังสือ : เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (ด้านหน้าอาคารวิทยบริการฯ)

Please follow and like us: