แจ้งยกเลิกการใช้งาน Wifi : Dusit ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ตุลาคม 4, 2017

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ยกเลิก การใช้งานเครือข่ายไร้สายชื่อ : Dusit โดยให้บริการเฉพาะเครือข่ายไร้สายชื่อ : Dusit – Secure เท่านั้น

Dusit-Secure เป็นเครือข่ายไร้สายอัตโนมัติ

1. ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนในการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น

2. ตั้งค่าการใช้งานบนอุปกรณ์ของตนเองตามคู่มือการใช้งาน แยกตามประเภทของ ระบบปฎิบัติการ เช่น iOS, Android, Windows 10
3. ศึกษาการตั้งค่าอุปกรณ์ได้ที่ http://network.dusit.ac.th

4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว การใช้งานครั้งต่อไป ระบบจะทำการเชื่อมต่อบริการเครือข่ายไร้สาย Dusit-Secure อัตโนมัติ

5. สามารถใช้บริการได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02-244-5240, 5233.

  

Please follow and like us: