ห้องงานบริการและซ่อมบำรุง (ห้องโน๊ตบุ๊ค) ++ ย้ายแล้วจ๊ะ !!!

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤศจิกายน 23, 2017

ช่วงนี้ มีใครหาพี่เค้าไม่เจอบ้างไหม??

ห้องงานบริการและซ่อมบำรุง (ห้องโน๊ตบุ๊ค)
++ ย้าย !!!
ไปปฏิบัติการที่ อาคาร 11 ชั้น 2 (ห้อง GS4)
หรือโทรไปสอบถามกันที่ 02 – 244 – 5221, 5229

Please follow and like us: