สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/60

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, สิงหาคม 30, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบ SDU QA  กำหนดการงานเกษียณ ปี 2560 ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ใช้บริการเดือน ก.ค. – ส.ค. 60 กำหนดการงาน ARIT AWARD 2560 รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมของสำนักวิทยบริการฯ การประชุมครั้งนี้มี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

Please follow and like us: