สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

By จิราพร ภิญญากรณ์, กุมภาพันธ์ 6, 2019

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561 จากคณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ให้ข้อมูลและนำชี้จุดติดตั้งครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (ข่าว/ภาพ : จิราพร ภิญญากรณ์)

Please follow and like us: