นักศึกษาใหม่ … เปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตกันหรือยัง ???

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ตุลาคม 6, 2017

นักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยฯ
จากรหัสผ่านตั้งต้นที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ (รวมถึง อาจารย์ใหม่ / บุคลากรใหม่ / และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน)

มาเป็นรหัสผ่านแบบ Strong Password
นั่นคือ รหัสผ่านต้องมีความแข็งแรง ยากแก่การคาดเดา
และควรเป็นตัวอักษรเล็ก+ใหญ่+ ตัวเลข รวมกันทั้งหมด 8 ตัวขึ้นไป
ซึ่งเป็นรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย

อีกทั้งยังรองรับการใช้งานบน Office 365 สำหรับ email SDU อีกด้วย

 

ระบบบริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเอง http://chgpwd.dusit.ac.th

อีกหนึ่งบริการจากสำนักวิทยบริการฯ มสด. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Please follow and like us: