บริการ eduroam

บริการ eduroam

บริการ eduroam

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” ที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นบนเครือข่ายไวเลสแลน (Wireless LAN) ได้

โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่ง (Roaming) เพื่อการศึกษา และวิจัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเมื่อต้องไปปฏิบัติงานต่างสถาบันการศึกษา เช่น นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้องไปศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานหรือทำงานวิจัยที่ต่างสถาบัน ซึ่งสถาบันที่ไปปฏิบัติงานเป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ดังนั้นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่แต่อย่างใด โดยผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณไวเลสแลน (Wi-Fi) ผ่านชื่อ SSID ที่ประกาศ "eduroam" โดยใช้ Usename และ Password เดียวกันกับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษา และนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน โปรตุเกส โครเอเชีย และสหราชอาณาจักร

สำหรับในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand : NRO) โดยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการให้บริการ eduroam สำหรับประเทศไทย และเป็นผู้กำหนดนโยบายการใช้งานระดับประเทศ โดย eduraom ในประเทศไทยมีการให้บริการเป็นครั้งแรกในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ประโยชน์บริการ eduroam

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกกับ eduroam สามารถเข้าใช้และใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันนั้นได้
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกกับ eduroam สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้บัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน (Username และ Password) ของสถาบันต้นสังกัดของตนเองได้
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าเชื่อมต่อสัญญาณไวเลสแลน (Wi-Fi) ผ่านชื่อ SSID ที่ประกาศ "eduroam" โดยทุกสถาบันที่เป็นสมาชิกกับ eduroam กำหนดชื่อดังกล่าวเหมือนกัน

คู่มือการเข้าใช้งาน

Windows 7
Windows 8, Windows8.1, Windows10
Mac
iPhone
Android