บริการห้องประชุม

บริการห้องประชุม

บริการห้องประชุม(Conference & Meeting Room Service)

สำนักวิทยบริการฯ ยินดี บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา ที่มีทั้งห้องประชุมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย โดยแบ่งออกเป็น

1. ห้องประชุมปิ่นน้อย

ห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 80-100 คน

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ :

2. ห้องประชุม Sharing Room

ห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน (รอบโต๊ะ 9 คน)

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ :

3. ห้องประชุม Conference Room 1

ห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวนที่นั่ง 30 คน

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ :

4. ห้องประชุม Conference Room 2

ห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน (รอบโต๊ะ 14 คน)

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ :

5. ห้องประชุม Conference Room 3

ห้องประชุมขนาดกลาง สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 48 คน (รอบโต๊ะ 20 คน)

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ :

บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

  • บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับห้องประชุมและห้องสัมมนา โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้
  • อาหารว่าง ราคา 35 บาท ได้แก่ ชา/กาแฟ/ไมโล + ขนม 1 ชิ้น
  • อาหารว่าง ราคา 45 บาท ได้แก่ ชา/กาแฟ/ไมโล + ขนม 2 ชิ้น
  • อาหารว่าง ราคา 50 บาท ประกอบด้วย น้ำผลไม้ 100% + ขนม 1 ชิ้น

( การชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดภายในวันจัดงาน)

โทรหาเรา

ติดต่อขอรับบริการห้องประชุมและบริการอาหารว่างได้ที่
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.00น. - 16.30น.
โทร: 0-2244-5306
มือถือ: 092-149-2662
line ID : konan109