สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษารหัส 61 จากกิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย “เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง” 

กิจกรรมฐานที่ 3 เทคโนโลยีก้าวไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: ศิริพร)

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ