เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมคณะผู้บริหารสำนักฯ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ณ ศาลาสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต