สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ 2562” พร้อมใจแต่งกายชุดผ้าลายดอก ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาผอ.สำนักวิทยบริการฯ และนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ. สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ลานเวิร์คโซน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ   (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 18 ภาพ