สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมร่วมกับบริษัท Book promotion & service จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ให้รองรับการใช้งานปัจจุบัน โดยมีนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 14 ภาพ