นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีเทศน์ทศชาติชาดก - มหาเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 โดยสำนักวิทยบริการฯ เป็นเจ้าภาพร่วมฯ ในกัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ทานกัณฑ์ 209 พระคาถา วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: อภิญญา/พิพัฒน์พล)

อัลบั้มภาพ 15 ภาพ