เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. คณะดำเนินการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้อง SDU Online Learning 20 อาคาร 11 ชั้น 2 (ขอบคุณภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด./ข่าว:รสสุคนธ์)

อัลบั้มภาพ 17 ภาพ