เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะดำเนินการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกรายการกิจกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจลานกางเต็นท์ หัวข้อ สมาร์ทโฟนสำหรับการจัตการระบบการรับจองเพื่อธุรกิจลานกางเต็นท์ จัดโดย หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจ ลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปเพื่อการอุดมศึกษาไทย  (ข่าว:รสสุคนธ์/ภาพ: ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ARIT)