ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธี "เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปึหลวงในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565 และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสำนักวิทยบริการเป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาล ในกัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก 79 พระคาถา แสดงโดย พระครูพิพิธธรรมภาณ วัดประยูรวงศาวาส พิธีฯมีขึ้นในวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 24 ภาพ