สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และผู้แทนจากสพฐ.ระดับมัธยมศึกษา เข้าเยี่ยมชมห้อง Hybrid learning ซึ่งเป็นห้องเรียนที่รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และห้อง SDU Online Learning รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Hybrid learning 32203 ชั้น 2 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ: อลิศ / ข่าว: รสสุคนธ์)
 

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ