ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าสักการะพ่อปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทย  บริการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.09 น. ณ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: ARIT)

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ