สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต ขอเชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรณรงค์ งดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในโอกาส วันปลอดถุงพลาสติกสากล : International Plastic Bag Free Day

น้องๆนักศึกษาอาจไม่ทราบถึงความรุนแรงของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นและยากต่อการกำจัด อาทิเช่น

  • เราต้องใช้เวลาถึง 1000 ปี กว่า ถุงพลาสติก1ใบ จะย่อยสลายตามธรรมชาติได้เอง
  • ขยะถุงพลาสติก ที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำและทะเล ยังเป็นสาเหตุของการสูญเสียสัตว์น้ำหลายพันธ์หายากเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็น เต่าทะเล แมวน้ำ ปลาวาฬและปลาโลมาฯ
  • ในการผลิตถุงพลาสติก ยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ เพราะ ต้องมีการใช้ ส่วนหนึ่งของน้ำมันปิโตเลียม และความร้อนจากแก๊สธรรมชาติในการผลิต ซึ่งเหล่านั้น ล้วนเป็นพลังงาน ทีอาจเทียบได้ว่า การผลิต ถุงพลาสติก 9 ใบ สามารถใช้ทรัพยากรส่วนนี้ ขับเคลื่อนรถยนต์ได้ไกลถึงหนึ่งกิโลเมตร (ref : https://swachhindia.ndtv.com )
  • การกำจัด พลาสติกต่างๆเช่น การเผาขยะ ยังสร้าง มลภาวะทางอากาศให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และขยะพลาสิกที่ย่อยและกลบฝัง ก็มีส่วนก่อให้เกิดมลภาวะในดินบริเวณนั้นๆได้อีกด้วย

เพื่อร่วมรณรงค์ ร่วมไปกับหน่วยงาน องค์กร และจิตอาสา ทั่วโลก ซึ่งให้ความสำคัญในการลดขยะพลาสติก ในส่วนของสำนักวิทยบริการฯ ได้มีโครงการถุงผ้าให้ยืมใช้ สำหรับ ผู้มาใช้บริการ ฯ โดย สามารถ ขอยืมถุงผ้าได้จากส่วนโต๊ะประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด ที่จัดไว้บริการได้ทั้งชั้น 1 และชั้น 4

และในโอกาสตรงกับวันปลอดถุงพลาสติกสากล 3 กรกฎาคม ประจำปี 2561 นี้ บริษัทห้างร้านชื่อดังหลากหลาย ได้ร่วม รณรงค์ การงดใช้ถุงหูหิ้ว โดยให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใช้บรรจุสินค้าโดยมีการตอนแทนเป็นส่วนลด หรือ แต้มสะสมคะแนนต่างๆ  และร่วมกระตุ้นให้ลูกค้าตระหนักถึงปัญหาเรื่องการใช้ถุงพลาสติก ดังนั้น วันนี้ไปชอปปิ้งที่ไหน อย่าลืมใช้ถุงผ้ากันนะคะ โดยมีการคาดการณ์ว่า การประกาศขอความร่วมมือลดให้ถุงหูหิ้วพลาสติกในวันที่ 3 ก.ค. 61 เพียง 1 วันในประเทศไทยนี้ จะสามารถช่วยลดจำนวนถุงหูหิ้วพลาสติกได้นับล้านใบ

ร่วมด้วย ช่วยกัน คุณทำได้ เราร่วมด้วย  ใช้ถุงผ้า แทน ถุงพลาสติกหูหิ้ว