บทความ: การศึกษาไทย : ทำไม? ต้อง "FinTech"
โดย: ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

https://www.facebook.com/aritdusit/photos/a.162008347164447/5507799422585286/