สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561 จากคณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ให้ข้อมูลและนำชี้จุดติดตั้งครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (ข่าว/ภาพ : จิราพร ภิญญากรณ์)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ