สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท Lenovo Thailand
จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ติดอาวุธทางความรู้ เสริมทักษะ การใช้เทคโนโลยี (IT) อย่างไรให้ปลอดภัยในสถานศึกษา”
เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และเห็นความสำคัญของภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการ up-skills/re-skills ศักยภาพตนเองที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรม
และดำเนินรายการโดย คุณพิชาค์พัทธ ทาม ผู้จัดการด้านความปลอดภัย เลอโนโว ไทยแลนด์ คุณฐิจิรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ True Digital Group และคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรรายการแบไต๋
การอบรมนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเสวนา จำนวน 320 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: ศรณ์นรี/สถิตย์) 

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ