บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 “สืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ วิถีไทย วิถีใหม่" พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่   ชิมขนมไทย น้ำสมุนไพร พร้อมทั้งได้รับความรู้ในเรื่องขนมไทย น้ำสมุนไพร และผ้าไทยประจำภาคต่างๆ และได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา และดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต เป็นประธานในงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา/สถิตย์/คนARIT) 
 

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ