ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา เป็นประธานการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ด้านปฐมวัย และด้านการเรือนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลอัตลักษณ์ การประชุมมีขึ้นในวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม Sharing Room อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

อัลบั้มภาพ 15 ภาพ