สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับนักเรียนจากโครงการละออพลัส ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ประดับศรี เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด และคุณกาญจนา กริ่งรัมย์ บุคลากรฝ่ายห้องสมุด ให้การต้อนรับและพาชมสถานที่ เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ อาคารวิทยบริการ
(ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ