สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และร่วมทดสอบระบบสารสนเทศการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู ระบบเสมือนจริง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์เป็นผู้เข้าทดสอบระบบฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 11204 11305 11306 (ข่าว: ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ /ขอบคุณภาพจาก: คณะครุศาสตร์ มสด.)

อัลบั้มภาพ 17 ภาพ