สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเสนออีกหนึ่งช่องทางในการเข้าสู่บทความจากเพจดังในเฟซบุ๊ค "สวนดุสิตเดลิเวอรี่-SDU Delivery" สำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดการติดตาม เราเดลิเวอรี่บทความตั้งแต่ฉบับที่ 1 - ปัจจุบัน มาเสริฟ์ให้แล้ว ที่นี่ค่ะ https://delivery.dusit.ac.th/

#สวนดุสิตเดลิเวอรี่SDUDelivery #สวนดุสิตเดลิเวอรี่ #SDUDelivery #SDU #สวนดุสิต